Rok publikacji: 2012
Równość płci Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Kobiety na polskiej scenie politycznej

Mechanizm kwotowy na listach wyborczych wprowadzony do polskiego systemu prawa wyborczego w 2011 roku był ważnym krokiem w stronę wyrównania szans kobiet i mężczyzn w procesie wyborczym. Udział kobiet w polskim życiu politycznym jest niewielki - ani na poziomie lokalnym, ani w skali ogólnokrajowej nie przekracza 30%. W raporcie przedstawiona została sytuacja kobiet w polityce po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów samorządo wych w roku 2010 oraz parlamentarnych w 2011 roku. Autorzy wyciągają wnioski z pierwszych wyborów, w których zastosowano mechanizm kwotowy oraz jednomandatowe okręgi wyborcze, proponując rekomendacje, które wzmocniłyby efektywność tego mechanizmu.

Pobierz publikację (pdf)

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter