Rok publikacji: 2012

Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne 2011

Pobierz publikację:

Raport zawiera wyniki analizy materiałów wyborczych prezentowanych w kampanii telewizyjnej w ramach wyborów parlamentarnych 2011 r. z uwzględnieniem zmiennej płci. Cztery główne pytania stawiane w analizie są następujące:

1) czy kampania telewizyjna reprodukuje stereotypy dotyczące płci;
2) czy kobiety były widoczne w spotach telewizyjnych podczas ostatniej kampanii  wyborczej oraz w jakiej roli były w nich przedstawiane;
3) jakie tematy poruszają w kampanii kobiety, a jakie mężczyźni;
4) jaki obraz kobiet wyłania się ze spotów i czy obraz ten różni się w spotach telewizyjnych poszczególnych partii?

Analiza została przeprowadzona z perspektywy genderowej. Polega ona interpretowaniu materiału z punktu widzenia różnic i podobieństw w prezentowaniu kobiet i mężczyzn. Analiza była prowadzona zarówno w sposób ilościowy, jak i jakościowy.

pobierz EPUB

pobierz MOBI


Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter