Rok publikacji: 2009

Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - koszty czas, opinie

Pobierz publikację:
Egzekwowanie art. 62 UPN kosztuje budżet państwa blisko 80 mln zł rocznie. W 2008 roku na jednego ukaranego za poważne przestępstwo z działania tej ustawy przypadał   średni koszt w wysokości 687,3 tys. zł  oraz średnio 1.764,4 ośmiogodzinnych dni pracy pracowników organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Pomimo wysokich kosztów, w opinii przedstawicieli i organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, egzekucja prawa nie skutkuje zmniejszeniem problemów narkotykowych w Polsce, np. ograniczeniem handlu narkotykami lub „odstraszaniem” potencjalnych ich użytkowników.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter