Pobierz publikację:
Dzielimy się z Wami efektem wielomiesięcznej pracy nad cyklem debat „Jaka Polska po wyborach 2023?”. Celem tej inicjatywy była dyskusja nad najważniejszymi problemami polityczno-społeczno-gospodarczymi, z którymi przyjdzie mierzyć się opozycji demokratycznej w trakcie kampanii wyborczej do polskiego parlamentu. Do udziału w panelach tematycznych zaprosiliśmy polityków i polityczki – przedstawicieli czterech głównych partii opozycyjnych. Stworzyliśmy im w ten sposób możliwość rozmowy, zaprezentowania stanowisk w kluczowych sprawach, a przede wszystkim znalezienia punktów stycznych, które pozwalałyby mieć nadzieję, że perspektywa wspólnych rządów po wyborczym zwycięstwie ma realne podstawy programowe.

Rozpoczęliśmy od debaty zorganizowanej 17 września 2022 r., pt. „Jak wojna w Ukrainie zmieni świat?”, a zakończyliśmy 31 marca 2023 r. dyskusją: „Polska w UE, Euro w Polsce”.

W trakcie siedemnastu spotkań dyskutowane były również kwestie dotyczące reformy praworządności i rozliczeń w czasie okresu przejściowego, polityki zagranicznej i wizerunku Polski za granicą, edukacji, polityki klimatycznej, problemów samorządów, sytuacji gospodarki, polityki społecznej, historycznej, świeckości państwa, obronności, służb specjalnych czy wreszcie przyszłości mediów publicznych i kondycji mediów czasu wojny. Do prowadzenia debat zostali zaproszeni znakomici moderatorzy i eksperci. Panele odbywały się bez udziału mediów, co sprzyjało swobodzie refleksji.

Debaty mają swoją dokumentację wideo oraz skrócone zapisy tekstowe, które stały się podstawą do opracowania "Rekomendacji programowych". Moderatorów poprosiliśmy o podsumowanie debat i sformułowanie wynikających z nich najważniejszych rekomendacji. Mamy nadzieję, że z naszego dokumentu wyłania się wspólny projekt – ważna odpowiedź na podstawowe dziś pytanie: jaka Polska po wyborach 2023?

Wykonaliśmy tę pracę pro publico bono. Wdzięczni jesteśmy politykom i polityczkom, moderatorom i ekspertom za bezinteresowną pracę na rzecz tego projektu. Dziękujemy wiernej publiczności, która żywo i mądrze nam towarzyszyła.

Dr Jacek Kucharczyk


 
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter