Rok publikacji: 2011

Jak współpracować. Administracja publiczna-sektor pozarządowy. Numer specjalny kwartalnika Trzeci Sektor

Pobierz publikację:
 
    Publikacja wydana w ramach projektu „Model współpracy
    administracji  publicznej i organizacji pozarządowych.
    Wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”.W numerze:

•    Marek Rymsza Współpraca międzysektorowa w Polsce

•    Magdalena Dudkiewicz Standaryzacja współpracy międzysektorowej. Na ile pożądana, na ile faktyczne potrzebna, na ile realna

•    Bartosz Pieliński Skandynawskie państwo dobrobytu a organizacje pozarządowe – antagoniści czy sprzymierzeńcy

•    Katarzyna Górniak Uwarunkowania współpracy międzysektorowej – co wynika z badań?

•    Urszula Budzich-Szukała, Tomasz Olszewski Modele współpracy w Wielkiej Brytanii, Czechach i Estonii. 

•    Trzeci sektor a ekonomia społeczna. Czy następuje w Polsce ekonomizacja organizacji pozarządowych. Dyskusja redakcyjna z udziałem Ewy Szymczak, Jana Herbsta, Tomasza Schimank  i Tomasza  Kaźmierczaka. Prowadzenie Marek Rymsza

•    Łukasz Małecki-Tepicht Animacja lokalna jako funkcja Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

•    Alicja Grenda, Tomasz Potkański Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2010: współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi”

•    Dwugłos o nowelizacji w kontekście współpracy: Czy nowe mechanizmy współpracy w nowelizacji UDPP bardziej sprzyjają budowaniu partnerstwa, czy usztywnieniu relacji? Piotr Kontkiewicz, Marcin Dadel

•    Anna Krajewska Formy współpracy międzysektorowej po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: perspektywy dla organizacji pozarządowych

•    Ewa Bogacz-Wojtanowska Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

•    Szymon Osowski, Karol Mojkowski Jednostki pomocnicze gminy - stan prawny

•    Rafał Załęski Pakiet startowy

•    Małgorzata Koziarek Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Podstawowe informacje o projekcie


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter