Rok publikacji: 2020
Równość płci

Jak walczyć z przemocą wobec kobiet na scenie politycznej? Rekomendacje

Przemoc wobec kobiet na scenie politycznej występuje na styku takich zjawisk, jak przemoc ze względu na płeć, bariery dla udziału kobiet w polityce oraz agresywne reguły gry politycznej. Istnieją różne formy przemocy, z jakimi spotykają się kobiety startujące w wyborach, piastujące urzędy publiczne bądź aktywne w sferze politycznej. 

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką, w której przybliżamy podstawowe zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet w polityce oraz z rekomendacjami Jak przeciwdziałać przemocy wobec kobiet na scenie politycznej?

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter