Rok publikacji: 2016
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Jak dobrze mieć sąsiada

Pobierz
Publikacja porusza przede wszystkim praktyczne aspekty związane z ewentualnym wprowadzeniem na szerszą skalę modelu sąsiedzkich usług opiekuńczych. Pokazujemy w niej także przykłady środowisk lokalnych, które korzystają bądź w przeszłości korzystały już z tego rozwiązania. Należy przy tym zaznaczyć, że jak dotąd nie jest to praktyka powszechna, chociaż rozważa się wprowadzenie i uregulowanie tego instrumentu w obowiązującym prawie, co ilustruje projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, w którym pojawił się wątek sąsiedzkich usług opiekuńczych, „dzięki któremu osoby wymagające wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy osób blisko zamieszkujących, bez angażowania podmiotów świadczących usługi opiekuńcze”.
 
W niniejszej publikacji zwracamy uwagę, że upowszechnienie sąsiedzkich usług opiekuńczych nie byłoby wcale zadaniem prostym. Nie należy w nim także widzieć panaceum na problem niewystarczającej podaży usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych. Przeciwnie – należy ten model traktować raczej jako uzupełnienie istniejącej już oferty wsparcia zapewnianego osobom niesamodzielnym przez rodzinę czy – szerzej – środowisko lokalne. Nie jest to też propozycja odpowiednia dla wszystkich środowisk lokalnych. Jej użyteczność bowiem w bardzo dużej mierze zależy zarówno od specyfiki danego środowiska, jak i od istniejących już w nim rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych. Należy także podkreślić, że wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych do gminnej oferty usług wymaga ze strony jego organizatorów dużej rozwagi i ostrożności, by nie zaszkodziło ono już istniejącym, najbardziej spontanicznym oddolnym działaniom samopomocowym na rzecz osób starszych (ze Wstępu).

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter