Rok publikacji: 2012
Migracje

Inspirator międzykulturowy

Pobierz publikację:
Niniejsza publikacja jest nie tylko podręcznikiem z zakresu prowadzenia warsztatów. To przede wszystkim kompendium różnych refleksji i porad profesjonalnych trenerów na temat pracy z uchodźcami oraz zbiór pomysłów i wskazówek dla osób, które planują podjąć pracę z migrantami przymusowymi.
 
Książka składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Cztery spośród pięciu rozdziałów z części teoretycznej zostały rozszerzone o scenariusze warsztatów w części praktycznej. Instytut Spraw Publicznych we współpracy z zespołem trenerów stworzył całościową ofertę szkoleniową dla migrantów przymusowych, a także przedstawicieli instytucji pracujących z nimi na co dzień. Co roku w ramach projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz z budżetu państwa w szkoleniach organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych uczestniczy średnio około 150 migrantów przymusowych przebywających w Polsce oraz blisko 40 Polaków (nauczycieli, pracowników administracji publicznej, prawników oraz wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych).
 
Za pośrednictwem Inspiratora międzykulturowego nasze doświadczenia mogą być przekazane innym instytucjom organizującym lub planującym organizować podobne warsztaty, szkołom, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, a także trenerom – szukającym zarówno inspiracji, jak i odpowiedzi na trudne pytania dotyczące pracy z cudzoziemcami.


"Inspirator międzykulturowy" powstał w ramach projektu "Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców i budżetu państwa.


 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter