Rok publikacji: 2021
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Indeks Poziomu Rozwoju i Stabilności Organizacji Obywatelskich w Polsce w 2020 roku

Pobierz publikację:
Pandemia COVID-19 była najistotniejszym wydarzeniem wpływającym na kondycję organizacji społecznych w Polsce w 2020 roku. Nasiliła ona trudności, z którymi dotychczas borykało się społeczeństwo obywatelskie, a także postawiła przed nim nowe wyzwania. W takich warunkach ogólna trwałość organizacji społeczeństwa obywatelskiego uległa w Polsce pogorszeniu, a słabsze wyniki odnotowano w prawie każdym badanym wymiarze.

Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich (CSO Sustainability Index) jest podstawowym narzędziem analitycznym służącym do pomiaru poziomu rozwoju sektora obywatelskiego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji. Indeks śledzi przeobrażenia w sektorze pozarządowym w dwudziestu czterech krajach przez ostatnie dwadzieścia lat. Bada szeroko ogólne uwarunkowania funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, skupiając się na otoczeniu prawnym działalności organizacji pozarządowych, ich zdolnościach organizacyjnych, kondycji finansowej, efektywności prowadzonego rzecznictwa, świadczonych usługach, infrastrukturze oraz wizerunku społecznym. Każdy z tych wymiarów jest w Indeksie oceniany na siedmiopunktowej skali, gdzie liczba 1 oznacza bardzo zaawansowany poziom rozwoju, a 7 słabą kondycję. Indeks jest prowadzony przez amerykańską Agencję na rzecz Międzynarodowego Rozwoju (U.S. AID) we współpracy z organizacjami partnerskimi w każdym z wymienionych dwudziestu czterech krajów. W Polsce badanie od niemal 15 lat jest realizowane przez Instytut Spraw Publicznych.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter