Rok publikacji: 2012

Historyczny przełom. Rządzący i rządzeni w dzisiejszej Rosji

Pobierz publikację:
Poczynając od końca 2011 roku, przez Rosję przeszła fala demonstracji przeciwko władzy – związana z fałszerstwami, jakich dokonano podczas wyborów do Dumy w grudniu 2011 roku, oraz z kampanią wyborczą i samymi wyborami prezydenckimi z marca 2012 roku. Centrum wydarzeń była Moskwa, gdzie doszło do największych manifestacji. Głównym ich impulsem było domaganie się wolnych i uczciwych wyborów. Właściwie nieobecne były hasła
dotyczące spraw socjalnych i ekonomicznych.
Warto postawić pytanie o kluczowym znaczeniu: Czy te wydarzenia są przejawem zmiany relacji między rządzącymi a rządzonymi w Rosji – patrząc w szerszej perspektywie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat, czy też mamy do czynienia z przemijającym zjawiskiem, które nie pozostawi większego śladu w dziejach Rosji? Raport jest próbą odpowiedzi na to pytanie.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter