Rok publikacji: 2020
Polityka Społeczna

Fair working conditions: Exploring the contribution of cooperation initiatives between Social Partners and Labour Inspection authorities in the Polish construction sector

Pobierz
Trzy ośrodki badawcze: FORBA (Austria), NOTUS (Hiszpania) i Instytut Spraw Publicznych (Polska) przeprowadziły badania nad strategicznymi i innowacyjnymi działaniami partnerów społecznych i inspekcji pracy na rzecz lepszego egzekwowania standardów pracy w sektorze budownictwa. 

Wnioski płynące z tych badań wskazują na fikcyjne samozatrudnienie, zaniżanie płac, naruszanie przepisów BHP jako stosunkowo szeroko rozpowszechnione nieuczciwe praktyki w tym sektorze. Aby skutecznie wykrywać i ścigać takie zachowania, partnerzy społeczni  we współpracy z organami publicznymi, takimi jak inspekcje pracy, wypracowali wspólne działania, przygotowali akty prawne i zacieśnili współpracę instytucjonalną. 

W Polsce, kraju o stosunkowo słabej tradycji funkcjonowania partnerów społecznych, w sektorze budowlanym zawiązano trzy porozumienia dotyczące wspólnego egzekwowania standardów: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Porozumienie w sprawie stawki minimalnej w budownictwie  oraz Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi. Te trzy porozumienia stanowią niezależną odpowiedź branży na nieuczciwe praktyki w budownictwie w obszarze, gdzie ani układy zbiorowe pracy ani instytucje publiczne nie są w stanie zapewnić odpowiednich standardów. W porozumieniach tych uczestniczą zarówno przedstawiciele pracodawców, jak i pracowników, a Generalny Inspektor Pracy odegrał znaczącą rolę w inicjowaniu i wspieraniu tych porozumień.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter