Rok publikacji: 2010

Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu

Pobierz publikację:
Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu
Koncepcja kampanii mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie zainteresowania wolontariatem wśród kręgów opiniotwórczych w związku z polską Prezydencją w Radzie UE


Ekspertyza ma na celu określić założenia kampanii skierowanej do kręgów opiniotwórczych, propagującej wolontariat jako jeden  z istotnych tematów polskiej Prezydencji. Ekspertyza składa się z dwóch części. Pierwsza część stanowi zarys teoretyczny i przedstawia zarówno definicję wolontariatu, jego znaczenie w różnych dziedzinach istotnych dla rozwoju Unii Europejskiej, jak i jego umocowanie instytucjonalno-prawne. W tej części odniesiono się do wniosków ze specjalnie przygotowanej analizy: D.Buttler, P.Matczak, „Wolontariat w Polsce i w Europie: kondycja i wyzwania”, która znajduje się w załączniku 1. do tekstu ekspertyzy oraz do wyników badań przeprowadzonych przez ISP.
 
Druga część ekspertyzy zawiera projekt kampanii skierowanej do kręgów opiniotwórczych, w tym jej: cele, argumenty, które należy w niej zastosować i proponowany przebieg kampanii. Ta część oparta została na wnioskach z analizy dokumentów, wywiadów z przedstawicielami polskich i europejskich organizacji aktywnie zajmujących się tematem wolontariatu, ze spotkań organizowanych w ramach konsultacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz rozmów z mediami. 
(ze Wstępu)

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter