Rok publikacji: 2020
Polityka Społeczna

Europejska ścieżka rewitalizacji polskich związków zawodowych: Rekomendacje krajowe – ARTUS Polska

Pobierz
Polskie organizacje pracownicze dostrzegają znaczenie aktywności związkowej na poziomie Unii Europejskiej, zarówno w ramach działalności europejskich federacji związkowych jak i w odniesieniu do unijnych procesów zarządzania (takich jak europejski semestr). Taka konkluzja wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych wśród działaczy polskich związków zawodowych.  Barbara Surdykowska stawia hipotezę, że to słabość stosunków przemysłowych w Polsce skłania organizacje związkowe do formułowania postulatów kierowanych na poziom europejski, z nadzieją na rozwiązanie problemów poprzez oddziaływanie z Brukseli. Autorka rekomenduje działania, które mogą lub powinny podjąć polskie związki zawodowe, polscy pracodawcy i władze publiczne, żeby przyczynić się do skuteczniejszej artykulacji polskich interesów pracowniczych w Unii Europejskiej.  

Niniejsza publikacja ukazała się w ramach cyklu krajowych rekomendacji w obszarze polityki publicznej, obejmującego Bułgarię, Litwę, Polskę, Słowenię, Słowację i Rumunię. Powstała w projekcie ARTUS CEE „Artykulacja strategii związkowych wobec równania w górę standardów socjalnych w rozszerzonej Unii Europejskiej – głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej” (VS/2019/0070), którego liderem był Instytut Spraw Publicznych (w Warszawie). Pozostali partnerzy projektu to: the Central European Labour Studies Institute – CELSI (w Bratysławie), the Centre for Economic Development (w Sofii), the Lithuanian Social Research Centre (w Wilnie), the Institute of Public Policy (w Bukareszcie) oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lublanie. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter