Rok publikacji: 2012
Dialog, praca i integracja społeczna

Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce

Pobierz
Oddajemy do rąk czytelników książkę poświęconą zagadnieniu partycypacji publicznej, a więc kwestii udziału obywateli w sprawowaniu władzy. To już druga publikacja w serii prac dotyczących tej problematyki, będąca rezultatem zaangażowania Instytutu Spraw Publicznych w realizację systemowego projektu partnerskiego „Decydujmy
razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”.
O ile jednak pierwsza publikacja odwoływała się przede wszystkim do teorii nauk społecznych, o tyle niniejszy tom jest przede wszystkim pokłosiem badania „Diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce”, przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych na przełomie 2011 i 2012 roku. Badanie miało dać odpowiedź na pytanie o stan partycypacji w Polsce, przy czym – doprecyzujmy – chodziło o partycypację na szczeblu gminnym, przedmiotem oceny
był zaś pewien szczególny typ partycypacji, mianowicie partycypacja publiczna.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter