Rok publikacji: 2010

Dwadzieścia lat minęło. Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziestą rocznicę zjednoczenia

Pobierz publikację:

Dwudziesta rocznica zjednoczenia Niemiec skłania do stawiania pytań o to, jak Polacy, po dwudziestu latach, oceniają zjednoczenie Niemiec, a także jego wpływ na losy Europy i Polski oraz stosunków z Niemcami. Warto przyjrzeć się także ocenom aktualnych problemów, jakie polskie społeczeństwo dostrzega we wzajemnych relacjach, oraz opiniom o obecnej europejskiej polityce Republiki Federalnej Niemiec.
Omawiane w raporcie badanie Instytutu Spraw Publicznych zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Polaków powyżej piętnastego roku życia w dniach od 2 do 6 września 2010 roku. Wyniki zostały zestawione z wynikami badań z 2000, 2005, 2008 i 2009 roku.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter