Rok publikacji: 2020
Polityka Społeczna

Dont'gig up. Rekomendacje

Pobierz

Rekomendacje dotyczą poprawy warunków pracy i ochrony socjalnej pracowników platformowych i zawierają propozycje działań do podjęcia przez decydentów politycznych na szczeblu unijnym jak i krajowych, inspekcje pracy, władze lokalne oraz partnerów społecznych. 


Rekomendacje powstały w ramach projektu „Don't GIG up!”, w którym związki zawodowe i ośrodki badawcze poddały analizie charakterystykę i wyzwania platformowej gospodarki zleceń (ang. gig economy) we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Szwecji i Włoszech.

W polu zainteresowania była praca świadczona za pośrednictwem platform cyfrowych. Na potrzeby analizy platformy takie podzielono na cztery kategorie ze względu na główny profil działalności – transport osób (np. Uber i Lift), dostarczanie towarów (np. Deliveroo i Foodora), „tradycyjne” zlecenia, np. prace ogrodnicze czy sprzątanie, i usługi wyspecjalizowane (np. Task Rabbit, Helpling, Fiverr i Upwork) oraz mikrozadania zlecane na zewnątrz pracownikom „w chmurze” (np. Amazon Mechanical Turk).

W ramach projektu dokonano przeglądu stanu wiedzy na temat gospodarki platformowej oraz przeanalizowano i oceniono praktyki mające na celu wzmocnienie praw i ochrony socjalnej pracowników platformowych w pięciu krajowych raportach ze studiów przypadku. W toku projektu odbyły się trzy spotkania warsztatowe poświęcone wymianie wiedzy, które stworzyły możliwość porównania i przedyskutowania stosowanych praktyk z uczestnikami projektu, ekspertami zewnętrznymi i interesariuszami. W oparciu o wyniki tych działań partnerzy sporządzili Raportu Końcowego porównujący modele biznesowe poszczególnych platform oraz istniejące inicjatywy mające chronić pracowników platformowych, a także opracowali niniejsze rekomendacje.

Rekomendacje pogrupowano w trzy główne kategorie:
  • indywidualne umowy i strategie mające na celu przeciwdziałanie błędnej klasyfikacji pracowników platformowych; 
  • działalność pracowników platformowych oraz promowanie uczciwej płacy i uczciwych systemów ustalania wynagrodzenia; 
  • strategie i funkcje związków zawodowych wobec strategii stosowanych przez platformy.

Rekomendacje odnoszą się do platform opisywanych w ramach projektu. Mimo że badania wskazują na niską dostępność danych i rozwiązań w ramach prowadzonej polityki odnoszących się do platform oferujących mikrozadania, większość zaleceń może mieć zastosowanie również do tej kategorii.

W związku z różnicami pomiędzy rodzajami platform i uwarunkowaniami poszczególnych krajów rekomendacje mają charakter ogólnych zaleceń, które należy każdorazowo dostosować do kontekstu. Niekiedy są uzupełnione przykładami regulacji i inicjatyw, które zasługują na szczególną uwagę.

Partnerzy projektu:
•    Fondazione Giacomo Brodolini (IT) - lider
•    Instytut Spraw Publicznych (PL)
•    L'Institut de recherches économiques et sociales - IRES (FR)
•    UGT Unión General de Trabajadores (ES)
•    UIL (IT)
Partnerzy stowarzyszeni:
•    European Trade Union Confederation - ETUC 
•    Confederation General du Travail- Force Ouvriere-FO (FR), 
•    NSZZ "Solidarność" (PL), 
•    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - Ver.di (DE) 
•    Unionen (SE).
Projekt współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. 
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter