Rok publikacji: 2020
Polityka Społeczna

Dont'gig up. Raport końcowy

Pobierz
W raporcie podsumowano różne spojrzenia na modele biznesowe stosowane przez funkcjonujące w ramach gospodarki zleceń platformy cyfrowe oraz strategie związków zawodowych, decydentów politycznych i innych interesariuszy przyjmowane wobec wyzwań związanych z gospodarką platformową w Niemczech, Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Szwecji.

Publikacja wieńczy prace prowadzone w projekcie „Don't GIG up!”, które obejmowały przegląd literatury oraz badania terenowe, mające na celu przeanalizowanie warunków pracy i modeli biznesowych w gospodarce platformowej oraz zrozumienie osiągnięć i ograniczeń towarzyszących staraniom o zwiększenie ochrony pracowników platformowych. Mówiąc ściślej, projekt dotyczył pracy świadczonej za pośrednictwem platform cyfrowych.  

Przed rozpoczęciem badań platformy te podzielono na cztery rodzaje ze względu na główny profil działalności, a więc: (1) platformy oferujące usługi przewozowe, (2) platformy oferujące usługi w zakresie dostaw, (3) platformy oferujące tradycyjne zlecenia np. sprzątanie, tłumaczenia, (4) platformy zlecające na zewnątrz mikrozadania często wykonywane w ramach crowdworkingu. Pominięto platformy nie mające charakteru pośrednictwa pracy (takie jak BlaBlaCar czy Airbnb).

W realizowanym przez 24 miesiące (od lutego 2018 roku do stycznia 2020 roku) projekcie brały udział związki zawodowe i ośrodki badawcze, które poddały analizie charakterystykę i wyzwania platformowej gospodarki zleceń (ang. gig economy) w wyżej wymienionych krajach. W ostatniej fazie działań partnerzy projektu opracowali niniejszy raport końcowy oraz rekomendacje działań na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony socjalnej pracowników platformowych. 

Partnerzy projektu:
•    Fondazione Giacomo Brodolini (IT) - lider
•    Instytut Spraw Publicznych (PL)
•    L'Institut de recherches économiques et sociales - IRES (FR)
•    UGT Unión General de Trabajadores (ES)
•    UIL (IT)
Partnerzy stowarzyszeni:
•    Europejska Konfederacja Związków Zawodowych - EKZZ 
•    Confederation General du Travail- Force Ouvriere-FO (FR), 
•    NSZZ "Solidarność" (PL), 
•    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - Ver.di (DE)
•    Unionen (SE).
Projekt współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter