Rok publikacji: 2023
Polityka Społeczna

Don’t GIG Up, Never! Raport z krajowych studiów przypadków

Pobierz publikację:
Niniejszy raport przedstawia wyniki empirycznych badań jakościowych trzech studiów przypadku cyfrowych: platform Reach-a-blogger, Fixly oraz Taskhero pokazując ich model biznesowy, a także warunki pracy i zbiorowe stosunki pracy. 
Jest on częścią serii krajowych raportów studiów przypadków opublikowanych w ramach projektu Don’t GIG up, Never! realizowanych w Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Szwecji i we Włoszech.

Projekt ten jest współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Ma na celu zwiększenie zasobu wiedzy oraz uzyskanie wglądu jaką rolę mogą odgrywać związki zawodowe i dialog społeczny w odniesieniu do ochrony pracowników platformowych. Projekt powstał w oparciu o wiedzę zgromadzoną w ramach pierwszej edycji projektu Don’t GIG Up!, która realizowana była w latach 2018-2020.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter