Rok publikacji: 2023
Polityka Społeczna

Don’t GIG Up, Never! Modelowe “Warunki korzystania z platformy” (modelowy regulamin usług)

Pobierz publikację:
Modelowe „Warunki korzystania z platformy” zostały wypracowane przez partnerów projektu Don’t GIG Up, Never! jako jedna z rekomendacji będąca efektem pogłębionej analizy modeli biznesowych cyfrowych platform w Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch. Jest on wzorem do tworzenia i modyfikowania regulaminów platform cyfrowych i wyznacza standard / dobrą praktykę w tym zakresie. Dotyczy on kluczowych kwestii, które cyfrowa platforma powinna uszczegółowić, aby prowadzić transparentne i odpowiedzialne społecznie praktyki biznesowe.

Modelowe „Warunki korzystania z platformy” powstały w ramach projektu Don’t GIG up, Never! współfinansowanego jest przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i łączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Projekt ten ma na celu poprawę wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat roli, jaką związki zawodowe i dialog społeczny mogą odegrać w odniesieniu do ochrony osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform zatrudnienia, w oparciu o wiedzę zgromadzoną w ramach projektu „Don’t GIG Up!” (2018-2020)

 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter