Rok publikacji: 2022
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków

Pobierz publikację:
Oddajemy do rąk czytelniczek i czytelników raport, w którym podsumowujemy wyniki badania na temat oceny podatności Polek i Polaków na dezinformację dotyczącą zmiany klimatu oraz polityki klimatycznej i umiejętności radzenia sobie z nią. Nasze badania pokazują, że niemal połowa Polek i Polaków spotkała się w ostatnim czasie z dezinformacją dotyczącą klimatu. Podatność polskiego społeczeństwa na ten rodzaj dezinformacji jest wysoka i wynika ze złożoności zagadnień związanych ze zmianą klimatu, niewystarczającego poziomu wiedzy i kompetencji medialnych.

Zmiana klimatu jest tematem ważnym dla społeczeństwa, choć uwagę opinii publicznej przykuwają bardziej tematy bieżące, realnie wpływające na sytuację tu i teraz. Rośnie też świadomość klimatyczna - zdecydowana większość badanych zdaje sobie sprawę z istnienia kryzysu klimatycznego i tego, że jest on wywołany działalnością człowieka. 

Na ocenę faktów związanych z kryzysem klimatycznym wpływają wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz sympatie polityczne. Politycy, przedstawiciele rządu, firmy związane z paliwami kopalnymi oraz biznes i międzynarodowe korporacje to według badanych główne źródła dezinformacji w temacie zmiany klimatu. 


Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter