Rok publikacji: 2024
Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Demokracja w Polsce 2024. Ocena realizacji zobowiązań z Deklaracji z Rejkiawiku przyjętej na IV Szczycie Rady Europy w maju 2023 roku

Pobierz publikację:

Oddajemy w Państwa ręce raport „Demokracja w Polsce 2024. Ocena realizacji zobowiązań z Deklaracji z Rejkiawiku przyjętej na IV Szczycie Rady Europy w maju 2023 r.”


Szefowie państw i rządów Rady Europy podpisując Deklarację z Rejkiawiku w maju 2023 roku odnieśli się do podstawowych wyzwań, z jakimi konfrontowana jest obecnie społeczność państw europejskich, w tym konieczności obrony podstawowych zasad demokratycznych w obliczu nasilających się tendencji autorytarnych. W Załączniku III do Deklaracji zostało wymienione dziesięć zasad demokracji, których zobowiązali się przestrzegać sygnatariusze tego dokumentu. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Deklarację podpisał Prezydent Andrzej Duda. 

Niniejsze opracowanie jest próbą oceny stanu realizacji tych demokratycznych zobowiązań w Polsce. Raport proponuje też proces dochodzenia do standardów wyznaczonych postanowieniami Deklaracji w poszczególnych obszarach, po długim okresie niszczenia instytucji fundamentalnych dla państwa demokratycznego. Zaproszeni przez Instytut Spraw Publicznych eksperci i ekspertki wskazują na długi dystans, który musimy pokonać w procesie naprawczym. Podkreślają też, że w podstawą odbudowy demokracji jest współpraca europejska i wola państwa do wdrażania prawa i standardów wypracowywanych w ciągu siedemdziesięciu pięciu lat funkcjonowania tej najstarszej europejskiej organizacji międzyrządowej, jaką jest Rada Europy.

Pomysłodawczynią raportu była Hanna Machińska, a w gremium redakcyjnym znaleźli się także: Jan Barcz, Jacek Kucharczyk i Mirosław Wyrzykowski.  

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter