Rok publikacji: 2021
Polityka Społeczna

Czas na uczestnictwo. Zaangażowanie pracowników w transgraniczne przekształcenia korporacji – praktyki w Polsce

Pobierz publikację:
Niniejszy raport poświęcony jest roli, jaką odgrywają przedstawiciele pracowników, a w szczególności związki zawodowe, w transgranicznych przekształceniach przedsiębiorstw w Polsce. Powstał on w ramach projektu „Let us Participate! Cross-border reorganisation and the future of employee involvement in corporate governance”. Głównym celem projektu jest zbadanie różnych aspektów partycypacji przedstawicieli pracowników w transgranicznych przekształceniach przedsiębiorstw, a następnie upowszechnienie wiedzy na temat możliwości, jakie daje w tym zakresie prawo krajowe i unijne. 
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter