Rok publikacji: 2024
Polityka Społeczna

Cyfryzacja, zatrudnienie i warunki pracy

Pobierz publikację:
Celem przewodnika jest wsparcie partnerów społecznych - zarówno związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców - w przygotowaniu się do transformacji cyfrowej i kształtowaniu warunków pracy w kontekście rokowań zbiorowych. Dokument ma za zadanie przedstawienie w przystępny sposób informacji na temat wybranych zagadnień związanych z cyfryzacją w  kontekście i regulacjach UE, a także kluczowych wyzwań i kwestii, które należy wynegocjować  między partnerami społecznymi w celu osiągnięcia porozumienia.

Przewodnik składa się z dwóch części: „Cyfryzacja, zatrudnienie i warunki pracy” oraz „Cyfryzacja i wymagania zawodowe/perspektywy uczenia się przez całe życie”, które zostały opublikowane w dwóch odrębnych dokumentach. Przewodnik jest wynikiem wspólnych wysiłków partnerów w finansowanym przez UE projekcie "Przemysł 4.0:

Strategiczne zaangażowanie pracowników w cyfrową transformację firm wydobywających i dostarczających ropę, gaz i węgiel", w szczególności badań krajowych przeprowadzonych w ośmiu krajach partnerskich w 2023 r. oraz dwóch europejskich warsztatów, które odbyły się online w grudniu 2023 r. oraz w Serbii w styczniu 2024 r.

Pierwsza część podręcznika „Cyfryzacja, zatrudnienie i warunki pracy" obejmuje następujące tematy:
• cyfryzacja i automatyzacja - zaangażowanie pracowników; • wpływ cyfryzacji na warunki pracy i zatrudnienie; • telepraca i praca mobilna oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych; • praca platformowa

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter