Rok publikacji: 2024
Polityka Społeczna

Cyfryzacja i wymagania zawodowe perspektywy uczenia się przez całe życie

Pobierz publikację:
Celem przewodnika jest wsparcie partnerów społecznych - zarówno związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców - w przygotowaniu się do transformacji cyfrowej i kształtowaniu warunków pracy w kontekście rokowań zbiorowych. Dokument ma za zadanie przedstawienie przystępnych informacji na temat wybranych zagadnień związanych z cyfryzacją w kontekście i regulacjach UE, a także kluczowych wyzwań i kwestii, które należy wynegocjować między partnerami społecznymi w celu osiągnięcia porozumienia. Przewodnik składa się z dwóch części:
„Cyfryzacja, zatrudnienie i warunki pracy” oraz „Cyfryzacja i wymagania zawodowe perspektywy uczenia się przez całe życie“, które zostały opublikowane w dwóch odrębnych dokumentach.
Przewodnik jest wynikiem wspólnych wysiłków partnerów w finansowanym przez UE projekcie "Przemysł 4.0: Strategiczne zaangażowanie pracowników w cyfrową transformację firm wydobywających i dostarczających ropę, gaz i węgiel",  w szczególności badań krajowych przeprowadzonych w ośmiu krajach partnerskich w 2023 r. oraz dwóch europejskich warsztatów, które odbyły się online w grudniu 2023 r.
oraz w Serbii w styczniu 2024 r.
Druga część podręcznika „Cyfryzacja, wymagania zawodowe i perspektywy uczenia się przez całe życie“ obejmuje następujące zagadnienia:
• edukacja branżowa, w tym kształcenie zawodowe i uczenie się przez całe życie; • drenaż mózgów i uznawanie kwalifikacji.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter