Rok publikacji: 2011
Europa

Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie

Pobierz publikację:
W niniejszym raporcie zaprezentowano wyniki ogólnokrajowego sondażu dotyczącego wizerunku Polski i Polaków, przeprowadzonego we wrześniu i w październiku 2010 roku na liczącej 2 tysiące respondentów reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Ukrainy. Niektóre poruszane w nim zagadnienia były badane również wcześniej, pod koniec 2000 roku, w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Polska – Ukraina. Wzajemny wizerunek”, oraz w ramach projektów podejmowanych przez Fundację im. Stefana Batorego (w 2003 roku) i Polską Fundację im. Roberta Schumana (w 2005 roku). Było więc możliwe zbadanie dynamiki niektórych prezentowanych tutaj postaw i opinii.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter