Rok publikacji: 2018
Dialog, praca i integracja społeczna

Co tanie, to drogie, nieważne co mówią. Rokowania zbiorowe i warunki pracy w sektorze usług outsourcingowych w Polsce

Pobierz
Outsourcing jest szybko rozwijającą się strategią biznesową w Polsce i na świecie polegającą na optymalizacji kosztowej, która jest obecna zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W Polsce niewielki jest zasięg rokowań zbiorowych w obszarze usług outsourcingowych (luka obejmująca cały sektor), w tym w sektorach ochrony zdrowia i usług ochrony, które zostały poddane analizie w raporcie. Brak jest ponadzakładowych układów zbiorowych pracy i można odnaleźć tylko pojedyncze zakładowe układy zbiorowe pracy. Wynika to z bardzo małego zasięgu oddziaływania partnerów społecznych w usługach outsorcowanych co przekłada się na ich słabą pozycję - zwłaszcza organizacji pracowniczych – i na ich niewielką zdolność instytucjonalną do prowadzenia dialogu społecznego. Warunki pracy w firmach outsourcingowych różnią się w zależności od warunków umów z przedsiębiorstwami, które są ich klientami. Zazwyczaj outsourcing oznacza gorszą ochronę socjalną pracowników (umowy cywilnoprawne, fikcyjne samozatrudnienie, umowy na czas określony, niskie płace, wysoka rotacja pracowników, niestandardowy czas pracy itp.). Autorzy policy paper formułują rekomendacje działań, które pozwoliłyby poprawić stan dialogu społecznego w usługach outsorcowanych. 


Publikacja powstała w ramach międzynarodowego projektu pt “RECOVER, Relaunching Collective Bargaining Coverage in Outsourced Services” (Agreement number VS/2016/0351) realizowanego przez partnerstwo Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie (Hiszpania), Uniwersytetu w Amsterdamie (Holandia), Uniwersytety w Durham (Wielka Brytania), Uniwersytetu w Teramo (Włochy)  i Instytut Spraw Publicznych (Polska)w latach 2017-2018. Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej, GD ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter