Rok publikacji: 2022
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Co po węglu? Górnicy o klimacie, transformacji i przyszłości

Pobierz publikację:
W unijnej i krajowej debacie na temat wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu i związanej z tym transformacji do gospodarki niskoemisyjnej często podnoszona jest kwestia inkluzywności i sprawiedliwości tego procesu. Jest to szczególnie ważne dla grup, na które zmiany wpłyną najbardziej. Taką grupą są górnicy i ich rodziny. Zastanawiają się oni, jaka będzie ich przyszłość, jak transformacja wpłynie na ich życie zawodowe i zmieni lokalne społeczności. Ich głosu brakuje jednak w debacie na ten temat.

Poza związkami zawodowymi górnicy nie są bezpośrednio zaangażowani ani w prace nad transformacją regionów, ani w szerszą dyskusję publiczną dotyczącą dekarbonizacji. Dodatkowo jest to jedna z grup, na którą patrzymy stereotypowo, postrzegamy jako szczególnie uprzywilejowaną. Zależało nam, aby przez nasze przedsięwzięcie oddać im głos i lepiej zrozumieć, z czym mierzą się jako ludzie, ale i jako grupa zawodowa, przez lata traktowana jak jeden z filarów gospodarki, a nawet polskiej tożsamości.

Przystępując do realizacji badań, których wyniki prezentujemy w raporcie, założyliśmy, że naszym celem będzie poznanie punktu widzenia górników na temat dekarbonizacji oraz ich perspektywy widzenia przyszłości. Chcieliśmy też dowiedzieć się więcej na temat ich planów, obaw i oczekiwań wobec władz w związku z wygaszaniem kopalni. Istotne było dla nas również, jak patrzą na zagrożenie katastrofą klimatyczną i konieczność podjęcia działań służących ochronie klimatu.

Mamy nadzieję, że zebrana w badaniu wiedza posłuży przede wszystkim lepszemu przygotowaniu transformacji regionów węglowych oraz uwzględnieniu w projektowanych działaniach głosu pracowników sektora górniczego.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter