Rok publikacji: 2016
Równość płci

Alimenty na dzieci. Diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych

Pobierz publikację:
Aby zdiagnozować polski system alimentacyjny, zrealizowano badania dostępnych danych i opracowań, przeprowadzono także wywiady z ekspertami i ekspertkami, zajmującymi się różnymi aspektami niealimentacji. Na podstawie tego materiału został skonstruowany model trzech ścieżek działania w sytuacji niepłacenia alimentów przez jednego z rodziców. Model ten pokazuje sposoby działania dostępne dla rodzica, którego dziecko nie otrzymuje alimentów. Tym samym centralne miejsce w badaniu zajmują dziecko i rodzic działający w jego imieniu, a więc główni aktorzy społeczni systemu alimentacyjnego (nie zaś konkretna instytucja, ministerstwo czy określony zestaw przepisów).

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter