Rok publikacji: 2017
Europa

Akceptacja, reforma, rozstanie? Młodzież z sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej wobec integracji europejskiej

Pobierz publikację:
Młodzi Europejczycy z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, ze Słowacji i z Węgier cenią sobie integrację europejską i dostrzegają płynące z niej korzyści, szczególnie pokój w Europie. Wśród wyzwań stojących przed Unią Europejską najczęściej wymieniają terroryzm i imigrację. Europejska młodzież opowiada się wyraźnie za pozostaniem ich krajów we Wspólnocie, ale także za dalszymi jej reformami.
 
Polacy nie odbiegają w poparciu dla integracji europejskiej od swoich rówieśników z pozostałych badanych krajów, choć entuzjazmem oraz chęcią pozostania i reformowania Unii Europejskiej ustępują Niemcom i Austriakom. Podobieństwa postaw młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej dotyczą przede wszystkim stosunku do migrantów oraz uchodźców.
 
Postawy młodych Polaków wobec integracji europejskiej pozostają w pozytywnej korelacji ze stosunkiem do demokracji – postawy proeuropejskie na ogół pokrywają się z postawami prodemokratycznymi.

Niemiecka wersja raportu >>>

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter