Rok publikacji: 2017
Polityka Społeczna

Adaptacja miejsca pracy dla starszych i niepełnosprawnych pracowników w Polsce

Pobierz publikację:
Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej – przy gwałtownie rosnącym niekorzystnym współczynniku obciążenia demograficznego. W tych okolicznościach włączanie do rynku pracy i utrzymanie na tym rynku osób starszych i niepełnosprawnych staje się coraz ważniejszym wyzwaniem, niosącym ze sobą konieczność dostosowania miejsc pracy do potrzeb tych grup.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter