Rok publikacji: 2021
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Polityka Społeczna

ABC prawa pracy i procesu stanowienia prawa. Poradnik nie tylko dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych

Pobierz publikację:
W niniejszym podręczniku pokazujemy w jaki sposób w stanowieniu prawa mogą uczestniczyć zarówno związki zawodowe, jak i obywatelki i obywatele. W rozdziale drugim szczegółowo przedstawiamy prawa przysługujące organizacjom związkowym.
W rozdziale trzecim opisujemy w jaki sposób prawo jest stanowione, a więc: źródła prawa i zasady tworzenia aktów prawnych, a także proces ich przygotowania i uchwalania na różnych poziomach: krajowym, samorządowym oraz europejskim. Omawiamy w nim pokrótce możliwości udziału dostępne dla obywateli. Formy i sposoby uczestnictwa dokładniej przedstawiamy w rozdziale czwartym, w którym również zawarliśmy wskazówki dotyczące kultury komunikacji, a więc skutecznego dialogowania nie tylko z władzą.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter