Rok publikacji: 2014
Europa

17 kluczowych głosowań w Parlamencie Europejskim 2009-2014

Pobierz publikację:
Parlament Europejski funkcjonuje inaczej niż parlamenty narodowe. Nie ma w nim tradycyjnego rozróżnienia na koalicję rządową i opozycję. Główne podziały przebiegają między grupami politycznymi, skupiającymi partie narodowe o podobnym profilu ideolo- gicznym. W różnych kwestiach mogą one wiązać dowolne koalicje – w zależności od opinii na temat przygotowywanego prawa. Na podziały ideologiczne nakładają się podziały narodowe. Choć posłowie są zobowiązani działać przede wszystkim dla przyszłości Europy i wszystkich jej obywateli, to jednak – będąc Polakami, Hiszpanami, Niemcami czy Łotyszami – dążą również do prezentowania perspektywy swojego kraju, niekiedy także do uchwalania prawa korzystnego dla macierzystych państw.
 
 
Niniejszy raport, powstały na podstawie badania przeprowadzonego przez dwadzie- ścia think tanków z Unii Europejskiej, przybliża kluczowe spory polityczne i mechanizmy tworzenia większości w Parlamencie Europejskim. Opiera się na analizie kilkunastu wybra- nych głosowań, które zostały uznane za niezwykle ważne z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej lub ze względu na toczone wokół tych kwestii debaty europejskie czy narodo- we. Przegląd głosowań pokazuje zarówno zawiązywanie koalicji w zależności od podziałów politycznych, jak i wyłamywanie się poszczególnych grup narodowych w kwestiach szcze- gólnie istotnych dla ich kraju. W publikacji podkreślono zwłaszcza prawidłowości wynikają- ce z analizy głosowania polskich posłów do Parlamentu Europejskiego na tle głosowań wszystkich grup politycznych.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter