Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Zwalczanie handlu ludźmi w Unii Europejskiej: promowanie współpracy w dziedzinie prawa i ochrony ofiar


Dwuletni projekt „Zwalczanie handlu ludźmi w Unii Europejskiej: promowanie współpracy w dziedzinie prawa i ochrony ofiar” ma na celu lepsze zrozumienie zjawiska handlu ludźmi, a także analizę istniejącego prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego w tym zakresie, porównanie strategii oraz środków prawno-instytucjonalnych odnoszących się do handlu ludźmi, analizę wdrażania krajowych programów zwalczania handlu ludźmi, przeszkody uniemożliwiające skuteczne ściganie przestępstwa, oraz promowanie szkoleń dla policji, sędziów i prokuratorów. Cele te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie różnego typu technik (zbieranie i analizę bibliografii, analizę prawa krajowego, dokumentów unijnych i międzynarodowych, analizę prasy, wywiady indywidualne oraz grupowe, badania ankietowe, promowanie regularnych spotkań roboczych w celu rozwoju współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi).

Okres realizacji: grudzień 2011-grudzień 2013
Grantodawca: Komisja Europejska w ramach Programu Prevention of and Fight against Crime

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/images/europ_flag/jaune.jpg

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter