Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Zobacz Niewidzialne - kampania na rzecz kobiet migrantek w Polsce


Czy my Polacy jesteśmy świadomi co to znaczy być migrantem, w szczególności kobietą migrantką w Polsce? Ile kobiet migrantek pracuje w Polsce i jak wygląda ich życie?
 

Tytuł, a zarazem hasło przewodnie kampanii społecznej „Zobacz Niewidzialne” to apel o zwrócenie uwagi na sytuację pracujących i mieszkających w Polsce migrantek, które dla wielu Polaków są „niewidzialne”, a dodatkowo o większą wrażliwość na zjawisko dyskryminacji wielokrotnej kobiet migrantek zarówno na rynku pracy jak i w życiu społecznym, które było dotychczas nieobecne, a więc „niewidzialne” w debacie publicznej.

Dzięki zaplanowanym działaniom odbiorcy kampanii będą mogli lepiej zrozumieć problemy, których doświadczają kobiety migrantki na rynku pracy w Polsce, a także bariery utrudniające integrację z polskim społeczeństwem. Kampania będzie więc miała charakter głównie edukacyjny, ale też celem jest zaangażowanie obu stron (społeczności migranckiej i Polaków) w dialog międzykulturowy. Z tych powodów istnieje potrzeba zwrócenia uwagi polskiej opinii publicznej na sytuację kobiet – migrantek, które w szczególny sposób narażone są na dyskryminację zarówno na rynku pracy, jak i w sferze kulturowej oraz społecznej.

W ramach kampanii chcielibyśmy skupić się na przedstawieniu sytuacji i barier integracyjnych migrantek zatrudnionych w Polsce przy pracach sezonowych oraz w silnie sfeminizowanym sektorze prac domowych. Z drugiej stronycelem projektu ma być także zwrócenie uwagi na historie kobiet migrantek, które wbrew stereotypowemu obrazowi odniosły sukces na polskim rynku pracy na przykład poprzez założenie własnej działalności biznesowej i co ważne – pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami czy wynikającej z pasji, a nie determinowanej wyłącznie tym, co najczęściej może zaoferowaćmigrantkom rynek pracy w Polsce.

W celu osiągnięcia założonych rezultatów w ramach projektu zaplanowano między innymi akcję społeczna w prasie ogólnopolskiej, realizację reportaży filmowych oraz radiowych poświęconych życiu migrantek w Polsce, debatę na ten temat, konkurs na reportaż prasowy, pokaz filmu, wystawę zdjęć, czy wieczór reportażu międzykulturowego. W ramach projektu powstanie także strona internetowa kampanii oraz  zostanie wydana publikacja książkowa.


Termin realizacji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015

Więcej informacji na temat kampanii udziela Dominika Potkańska, Koordynator projektów/Analityk Programu Polityki Migracyjnej, email: dominika.potkanska@isp.org.pl tel. (22) 556 42 77.
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń prasowych związanych z realizacją kampanii społecznej "Zobacz Niewidzialne"

Wzór oferty dot. zapytania ofertowego na publikację ogłoszeń prasowych związanych z realizacją kampanii społecznej "Zobacz Niewidzialne"

Zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z realizacją kampanii społecznej "Zobacz Niewidzialne"

Wzór oferty  dot. zapytania ofertowego na realizację usług związanych z realizacją kampanii społecznej "Zobacz Niewidzialne"

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na realizację usług związanych z realizacją kampanii społecznej "Zobacz Niewidzialne"

I
nformacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na realizację usług związanych z realizacją kampanii społecznej "Zobacz Niewidzialne"

I
nformacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na publikację ogłoszeń prasowych związanych z realizacją kampanii społecznej "Zobacz Niewidzialne"
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter