Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej


Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Partnerami realizuje projekt systemowy „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" w ramach działania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opis projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie i rozwijanie ekonomii społecznej w Polsce, poprzez wypracowanie spójnego systemu wspierania dostosowanego do potrzeb i specyfiki podmiotów ekonomii społecznej.
 
Działania projektu

  • wypracowanie standardów tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie jakości usług,
  • stworzenie optymalnego środowiska prawno-instytucjonalnego dla podmiotów ekonomii społecznej,
  • stworzenie infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,  opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej,
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku „marki” ekonomii społecznej.

Wśród zadań realizowanych przez ISP znajdują się przede wszystkim działania związane z standaryzcją usług podmiotów ekonomii społecznej. W ramach tego działania prowadzimy:

  • monitoring funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz monitoring funkcjonowania lokalnych i krajowych uwarunkowań prawnych zob. stronę działania >>>
  • monitoring funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych;
  • monitoring ukierunkowany na wypracowanie koncepcji i standardów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej prowadzących programy reintegracji zawodowej i społecznej (Centrów Integracji, Klubów Integracji Społecznej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej) zob. stronę działania>>>
  • upowszechnienie stosowania klauzul społecznych zob. stronę działania >>>ISP aktywnie uczestniczy w wydarzeniach poświęconych perspektywom rozwoju i możliwościom wspierania przedsiębiorczości społecznej w Polsce:

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej >>>

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych >>>

Finanse Odpowiedzialne >>>

Termin realizacji projektu: lipiec 2009 - grudzień 2013

Partnerzy projektu:

Instytucją inicjującą projekt jest Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a jego liderem - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Fundacja Fundusz Współpracy (FFW)
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)


NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Zachęcamy do zapoznania się ze wstępną wersją podręcznika stosowania klauzul w zamówieniach publiczych dostępną tutaj >>>


SEMINARIA I KONFERENCJE>>>


Zapraszamy do lektury półrocznika "Ekonomia Społeczna" – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Półrocznik wydawany jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.

Pierwszy numer półrocznika "Ekonomia społeczna" - do pobrania

Drugi numer półrocznika "Ekonomia społeczna" - do pobrania

Trzeci numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” - do pobrania

Czwarty numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” - do pobrania

Piąty numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” - do pobrania

Szósty numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” - do pobrania

Siódmy numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” - do pobrania


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytania ofertowe na realizację zadań w ramach projektu
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter