Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Wzory zatrudnienia w III sektorze


Celem projektu było

- zidentyfikowanie i opisanie modeli zatrudnienia w sektorze pozarządowym ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych form zatrudnienia;

- zidentyfikowanie i upowszechnienie ścieżek kariery zawodowej w organizacjach pozarządowych przy uwzględnieniu potrzeb każdej z badanych grup społecznych;

- zainicjowanie na gruncie polskim debaty na temat flexicurity policy przy wykorzystaniu przykładów z doświadczeń trzeciego sektora.

 

Przy realizacji projektu przeprowadzona została analiza materiałów źródłowych, oraz badanie jakościowe (zogniskowane wywiady grupowe w czterech grupach respondentów pracujących w organizacjach pozarządowych które jednocześnie należą do grup społecznych defaworyzowanych na regularnym rynku pracy: osoby niepełnosprawne; kobiety, które znalazły pracę w trzecim sektorze po zakończeniu urlopu macierzyńskiego; osoby młode; seniorzy). Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji w Krakowie - V Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej.Kierownik projektu: dr Ewa Bogacz-Wojtanowska
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji: lipiec 2005 – grudzień 2005
Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ze środków rządowego projektu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter