Status:

Projekt

Podziel się

Wzmocnienie potencjału ukraińskich organizacji pozarządowych w celu lepszego wykorzystania przez NGO pomocy miedzynarodowej (2011-2012)


Cel Projektu:
Projekt polega na zidentyfikowaniu istniejących luk instytucjonalnych w wybranych ukraińskich organizacjach pozarządowych oraz wskazaniu tych sfer w których pomoc międzynarodowych organizacji grantodawczych jest szczególnie ważna i potrzebna.

Przebieg projektu:
1. Wizyta studyjna na Ukrainie
Projekt rozpoczął się od wizyty ekspertów ISP na Ukrainie. Przeprowadzili oni, wspólnie z pracownikami Fundacji Inicjatyw Demokratycznych im. Ilko Kucheriva, wywiady z liderami organizacji pozarządowych w pięciu miasta Ukrainy. Podczas wywiadów dyskutowano m.in. o obecnych problemach instytucjonalnych ukraińskich NGO oraz o efektywności systemu grantowego, wspierającego rozwój ukraińskiego sektora pozarzadowego.

2. Przygotowanie i publikacja raportu.
Analiza wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami ok. 40 organizacji pozarządowych oraz najważniejszych publikacji, poruszających tematykę ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, pozwoliła na przygotowanie raportu "Making Ukrainian Civil Society Matter. Enabling Ukrainina NGOs to absorb international assistance. A review of capacity gaps and needs for institutional support".

3. Konferencje w Kijowie i Warszawie
Główne wniosku z raportu "Making Ukrainian Civil Society Matter"  zaprezentowane zostały w maju 2012 r. na konferencjach w Kijowie i Warszawie.

Konferencja "Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie - różne perspektywy" odbyła się w Warszawie w dniu 24 maja 2012 r.  Podczas dwupanelowego spotkania eksperci dyskutowali m.in. o obecnym stanie ukraińskiego trzeciego sektora, wskazywali problemy trapiące zarówno te największe, jak i te lokalne organizacje pozarządowe oraz debatowali nad efektywnością aktualnej polityki grantodawców wobec ukraińskich NGO. W trakcie konferencji poruszona została również kwestia roli Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego we wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. 

Zachęcami do lektury:
I. Bekeshkina, P. Kaźmierkiewicz, "Making Ukrainian Civil Society Matter. Enabling Ukrainina NGOs to absorb international assistance. A review of capacity gaps and needs for institutional support" >>>>
I.Бекешкiна, П. Кажмиркевич, "Пiдтрымка громадянського суспiльства в Українi: рiзнi перспективи'' >>>>


Projekt powstał we współpracy z Fundacją Inicjatych Demokratycznych im. Ilko Kucheriva z siedzibą w Kijowie.

Projekt  jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI), Fundacji im. Stefana Batorego w ramach “East East Beyond Borders Programme” oraz International Renaissance FoundationInformacji o projekcie udziela:
Łukasz Wenerski, Analityk/Koordynator projektów w Programie Europejskim
tel. 22 556 42 87
e-mail: lukasz.wenerski@isp.org.pl

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter