Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Wzmacnianie dialogu i wspólnego stanowiska pomiędzy polskimi i czeskimi ekspertami w ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (2010)


 

Cel projektu:

Wzmocnienie mechanizmu konsultacji i współpracy pomiędzy ekspertami i przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat programu Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW

Projekt składa się  z następujących etapów:
1. Polsko-czeskich konsultacji na tematy poruszane podczas Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego i kierunków rozwoju Partnerstwa
2. Spotkania się przedstawicieli polskich i czeskich organizacji pozarządowych w Warszawie połączonego z debatą publiczną (w formie konferencji)
3. Promowania wspólnego czesko-polskiego stanowiska podczas Forum Społeczeństwa Obywatelskiego oraz pośród decydentów, dziennikarzy i urzędników

Termin realizacji:
maj - listopad 2010

Projekt finansowany przez:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Forum Polsko - Czeskie, "Wspieranie rozwoju stosunków polsko - czeskich 2010"

Partnerzy:
EUROPEUM Institute for European Policy

Kontakt:
Elżbieta Kaca, Koordynator Projektów/Badacz

elzbieta.kaca@isp.org.pl, tel. 22 556 42 87    


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter