Status:

Projekt

Podziel się

Wyzwania globalne - Agenda 2030, a kontekst Polski


Cele zrównoważonego rozwoju wypracowane przez ONZ zwane Agendą 2030 wytyczają kierunki działań rozwojowych tak by służyły one zarówno obecnym jak i przyszłym pokoleniom. Stawiają one przed takim krajem jak Polska pytanie, czy przyjąć tradycyjną, choć ulepszoną, drogę rozwoju wzorowaną na krajach rozwiniętych, czy też pójść w kierunku zasadniczej zmiany opartej na zrównoważonym rozwoju, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz odpowiedzialnej konsumpcji i równości społecznej. Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju podjęły współpracę na rzecz upowszechnienia celów Agendy 2030 w Polsce i uruchomienia debaty, dotyczącej ich wdrażania. 

Zrealizowano cztery dyskusje tematyczne, a ich wyniki opracowano w raporcie końcowym pt. „Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju”, który został upowszechniony na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury 29.11.2018 r. Działaniom projektu towarzyszyła  kampania informacyjno-promocyjna.


Publikacja: Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju

Eksperci projektu po stronie ISP: Dominik Owczarek, Maciej Pańków, Małgorzata Koziarek
Koordynator projektu: Małgorzata Koziarek


Cele Agendy 2030 upowszechniane są poprzez cztery krótkie materiały filmowe:

Eksperci projektu po stronie ISP: Dominik Owczarek, Maciej Pańków, Małgorzata Koziarek
Koordynator projektu: Małgorzata Koziarek
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter