Status:

Projekt

Podziel się

Wyszehrad w UE - jak wiele znaczymy? (2014)


Cele projektu:

Głęboka analiza osiągnięć współpracy czterech państw Grupy Wyszehradzkiej wobec UE w najważniejszych sprawach tej polityki
Analiza obecnych strategii/ interesów pojedynczych państw Grupy Wyszehradzkiej w badanych obszarach politycznych
Krytyczna ocena najważniejszych punktów konwergencji oraz dywergencji w danych obszarach politycznych
Krytyczna ocena potencjału dla przyszłej współpracy Grupy Wyszehradzkiej w danych obszarach politycznych, w tym następujące rekomendacje dla współpracy Grupy Wyszehradzkiej
Obszary polityczne, które będą badane w ramach projektu to
1)      Instytucje UE i Unii Gospodarczej i Walutowej
2)      Jednolity rynek UE
3)      Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
4)      Stosunki zewnętrzne UE


Czas realizacji projektu: wrzesień 2013 – marzec 2015
 
Partnerzy Projektu:
  • Instytut Spraw Publicznych (Polska)
  • Slovak Foreign Policy Association (Słowacja)
  • Hungarian Institute of International Affaires (Węgry)
  • EUROPEUM (Republika Czeska, lider projektu)

Kontakt:

Dr Agnieszka Łada
Kierownik Programu Europejskiego/Starszy Analityk
tel.:(48-22) 556 42 88
e-mail: agnieszka.lada@isp.org.pl
 

Projekt jest realizowanyn przez Instytut Spraw Publicznych, EUROPEUM, Slovak Foreign Policy Association oraz Hungarian Institute of International Affaires
 
  
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter