Status:

Projekt

Podziel się

Wspólna dekada. Polska i Niemcy 10 lat razem w Unii Europejskiej


Projekt zakładał dokonanie podsumowania polsko-niemieckich relacji w kontekście 10
rocznicy polskiego członkostwa w UE. Publikacja w krótki, przejrzysty
sposób zaprezentowała główne dane i wnioski dotyczące obaw i nadziei sprzed
10 lat i ich urzeczywistnienie, konkluzje toczonych przez ostatnią dekadę
polsko-niemieckich debat, europeizacji stosunków polsko-niemieckich oraz polsko-niemieckiej współpracy w UE.
 
Lokalizacje projektu: Warszawa, Monachium, Berlin
 
Czas realizacji:  luty 2014 r. – czerwiec 2014 r.

Projekt składał się z następujących części:
 
Przeprowadzenie badań
Napisanie publikacji
Zorganizowanie konferencji w Warszawie: Wspólna dekada. Podsumowanie 10 lat Polski i Niemiec w Unii Europejskiej i spojrzenie w przyszłość, 12 maja 2014 r.  >>>>>
Zorganizowanie debaty w Berlinie: Wspólna polityka wschodnia? Nowe wyzwanie dla Polski i Niemiec po 10 latach wspólnego członkostwa w UE,  21 maja 2014 r. >>>>>
 
Cele projektu:
 
- Dokonanie bilansu polsko-niemieckiej współpracy na arenie europejskiej w
10 rocznicę wstąpienia Polski do UE
- Dostarczenie merytorycznych, łatwo zrozumiałych, przystępnie
zaprezentowanych, sprawdzonych danych dla mediów i ekspertów w języku polskim i
niemieckim
- Inicjowanie debaty publicznej na temat korzyści z członkostwa Polski w
UE dla Niemiec i stosunków polsko-niemieckich oraz korzyści dla Polski z
faktu członkostwa z Niemcami w jednej wspólnocie.
 
 
W ramach projektu ukazała się następująca publikacja:
W wersji polskiej:
Wspólna dekada, Agnieszka Łada (red.), Warszawa 2014
>>>>>
W wersji niemieckiej:
Ein gemeinsames Jahrzehnt, Agnieszka Łada (red.), Warschau 2014
>>>>>
 
Pobierz główne wnioski z badań w wersji polskiej i niemieckiej
Kontakt:

Dr Agnieszka Łada
Kierownik Programu Europejskiego/Starszy Analityk
tel.:(48-22) 556 42 88
e-mail: agnieszka.lada@isp.org.pl
 


Projekt jest realizowany przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta w Polsce
 
  
 
Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter