Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Wsparcie techniczne dla administracji Gruzji w zakresie kontroli migracji i koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń


Projekt „Wsparcie techniczne dla administracji Gruzji w zakresie kontroli migracji i koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń” jest formą realizacji jednego z elementów inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, jakim jest wypracowanie mechanizmów kontroli migracyjnej oraz koordynacji działań różnych resortów w tym zakresie. Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie kompetencji instytucji gruzińskich w zakresie reform prawnych i poprawy standardów administracji poprzez m. in. analizy potrzeb, wizyty studyjne i szkolenia. Projekt skierowany jest do praktyków i urzędników administracji gruzińskiej i dąży do zacieśnienia współpracy między gruzińskimi i polskimi instytucjami, jak również intensyfikacji kontaktów pomiędzy organami władzy i organizacjami pozarządowymi.
 
Przedsięwzięte działania mają ostatecznie przyczynić się do wzbogacenie gruzińskiej debaty publicznej o wnioski z doświadczeń innego kraju oraz rozpowszechnienie najlepszych praktyk w dziedzinie koordynacji polityki migracyjnej.

                                                          
Partner: Caucasus Centre for Peace, Democracy and Development
Termin realizacji: 03-12.2011
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter