Status:

Projekt

Podziel się

Projekt koncentruje się na wsparciu młodych kobiet, które są aktywne w debacie i kampanii na rzecz klimatu. 


Młode kobiety to grupa, która wyróżnia się w debacie na temat klimatu. Jest ona zarówno najbardziej aktywna i zaangażowana w walkę ze zmianami klimatycznymi, jak i najbardziej przekonana, że zmiany klimatyczne stanowią realne zagrożenie. Z drugiej strony młode kobiety są aktywne w obszarze, który na poziomie politycznym i strukturalnym jest zdominowany przez mężczyzn (nauka i polityka klimatyczna, transformacja energetyczna, technologie energetyczne, polityka środowiskowa). Często spotykają się z krytyką ze strony mężczyzn, lekceważeniem i różnymi innymi formami dyskryminacji, kiedy publicznie mówią o wyzwaniach klimatycznych/energetycznych. W rezultacie ich wkład w ambitne działania na rzecz klimatu w Polsce jest w dużej mierze wyciszony, co hamuje postęp w zakresie ambicji klimatycznych w Polsce. Dlatego to właśnie ta grupa potrzebuje i zasługuje na szczególne wsparcie i wzmocnienie.

Poprzez organizację cyklu warsztatów dla aktywistek klimatycznych, projekt ma na celu wyposażenie ich w niezbędne narzędzia i rozwiązania, które uchronią je przed wypaleniem i rozczarowaniem, wzmocnią ich pozycję i pomogą im wejść do głównego nurtu debaty. 

Czas realizacji: styczeń-marzec 2021. 

Projekt jest realizowany we współpracy z Ambasadą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie.  
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter