Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Wolontariat w Niemczech i w Polsce oraz jego wpływ na zmiany wzajemnego nastawienia Niemców i Polaków oraz ich podejścia do idei integracji europejskiej


Wolontariat w Niemczech i w Polsce oraz jego wpływ na zmiany wzajemnego nastawienia Niemców i Polaków oraz ich podejścia do idei integracji europejskiej


Idea

Instytut Spraw Publicznych wspólnie z niemieckim Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) funkcjonującym przy Uniwersytecie we Fryburgu realizują projekt badawczy poświęcony rezultatom, jakie z wolontariatu polsko-niemieckiego wynikają dla wolontariuszy z obu krajów. Przewidziane w jego ramach badanie ma służyć rozpoznaniu efektów wyjazdów młodych ludzi na długoterminowy wolontariat zagraniczny (na okres 6 miesięcy lub dłużej) dla podjęcia działalności skierowanej na realizację różnych celów społecznych. W szczególnym stopniu chodzi o wpływ wolontariatu na zmianę wzajemnego nastawienia Niemców i Polaków oraz ich podejścia do idei integracji europejskiej. W rezultacie, zbadany zostanie stosunek wolontariuszy do odwiedzanego kraju i rozumienie/postrzeganie przez nich Europy (pojęcia integracja europejska), które mają odzwierciedlenie w systemach wartości oraz przyczyniają się następnie do współpracy Europejczyków. Analizie poddane zostaną motywacje, kompetencje oraz doświadczenia nabyte podczas pobytu w charakterze wolontariusza w drugim kraju.
 

Działania

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną badania ilościowe za pomocą ankiety internetowej wśród maksymalnie dużej grupy wolontariuszy wyjeżdżających z Polski do Niemiec oraz tych przyjeżdżających nad Wisłę zza zachodniej granicy (realizacją tej drugiej części badań zajmuje się partner niemiecki). W dalszej kolejności, już po dłuższym czasie pobytu poszczególnych osób na wolontariacie (lub wręcz pod jego koniec) przeprowadzone zostaną jeszcze wywiady pogłębione (IDI) z wybranymi zainteresowanymi tym wolontariuszami.

Całość badań podsumujemy publikacją oraz spotkaniami dla organizacji zajmujących się wolontariatem polsko-niemieckim, które odbędą się w Polsce i w Niemczech. Materiał zgromadzony podczas tych działań pozwoli sformułować rekomendacje dla praktyków, tworzących podstawy wymian wolontariackich.


Rezultaty

Z wynikami przeprowadzonych przez nas badań ilościowych można zapoznać się TUTAJ.


Więcej informacji pod adresem: filip.pazderski@isp.org.pl

Projket realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu od Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Partnerem projketu jest FIVE - Forschungs- und Innovationsverbund an der Evangelischen Hochschule Freiburg e.V. - Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze)


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter