Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

W kierunku rodzinnych form opieki zastępczej nad dziećmi


Opis projektu:
Celem projektu było upowszechnianie pozainstytucjonalnych form opieki zastępczej nad dziećmi i procesu zmiany profilu domów dziecka oraz ograniczenia liczby dzieci i długości ich pobytu w tych placówkach. W ramach projektu zrealizowano badania empiryczne, których celem było przeanalizowanie losów dzieci umieszczanych w domach dziecka, w tym roli różnych instytucji uczestniczących w tym procesie.


Publikacje:
•    "Pomoc dzieciom i rodzinom w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie", red. M. Racław-Markowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
•    "Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach dziecka." J. Hrynkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006


 


Wydarzenia:
ISP zorganizował cykl seminariów tematycznych, których celem było przeprowadzenie akcji informującej i uświadamiającej problemy funkcjonowania instytucji rodzinnych form opieki nad dzieckiem oraz jej wychowanków.
Projekt zakończyła ogólnopolska konferencja (lipiec 2005), na której zaprezentowane zostały zarówno wyniki badań, jak i wnioski oraz rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu pomocy dzieciom i rodzinom, w tym rodzicielstwa zastępczego.

Okres realizacji: czerwiec 2004 – sierpień 2005 r.
Kierownik projektu: dr Mariola Racław-Markowska
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Źródło finansowania: Bank PEKAO S.A.
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter