Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

UE w świecie: z konstytucją czy bez? (2007) 

 

 

Głównym celem przypadającej na pierwszą połowę 2007 roku Prezydencji Niemieckiej  było wznowienie debaty na temat konstytucji europejskiej. Polska długo zwlekała z podjęciem decyzji w tej sprawie, jednakże była powszechnie uważana za kraj sceptycznie nastawiony do nowego traktatu. Polscy przywódcy polityczni często publicznie twierdzili, że nie widzą sensu w kontynuowaniu procedury ratyfikacji, skoro traktat został odrzucony w referendach we Francji i w Holandii. Wyrażali oni także niechęć wobec niektórych nowych rozwiązań zapisanych w traktacie, takich jak na przykład stworzenie urzędu Ministra Spraw Zagranicznych.

Dlatego też w pierwszej połowie 2007 roku ogromnego znaczenia w Polsce nabrało przeprowadzenie dyskusji na temat europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Celem projektu 'Unia Europejska w świecie: Z konstytucją czy bez?' było zintensyfikowanie debaty publicznej na ten temat.

W ramach projektu zorganizowano konferencję podzieloną tematycznie na dwie części: pierwszą, dotyczącą stosunków z najbliższymi sąsiadami i drugą, dotyczącą kształtu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w ogóle. Celem konferencji było udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze, w jaki sposób traktat konstytucyjny zmieni unijną politykę zagraniczną, a po drugie, jakie zapisy powinny zostać dodane lub usunięte podczas prac nad nim. Uczestnicy konferencji poruszyli między innymi kwestie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej, stworzenia jednej armii europejskiej, stosunków z NATO, Stanami Zjednoczonymi i Rosją oraz europejskiej polityki sąsiedztwa.

Patronat nad wydarzeniem objęła Niemiecka Prezydencja Unii Europejskiej.

 

 

Zaproszenie i program konferencji

 

 

Inne projekty dotyczące tej tematyki:

"Przyszłość Europy" wykład Hansa-Gerta Pötteringa, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2007)

Traktat Konstytucyjny: w poszukiwaniu nowych rozwiązań (2006)

Polacy o Unii Europejskiej i Traktacie Konstytucyjnym (2006)

Dokąd zmierza Europa? (2005)

 

 

Partnerzy wydarzenia:      

         
                                                 
  Sponsor Programu Europejskiego ISP                         Sponsor Konferencji
 
                                                                                          
  Patronat medialny:Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter