Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Tygiel Kulturowy czy getta narodowościowe? Wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu


Projekt zakłada diagnozę i analizę wzorów integracji migrantów pochodzących z Azji i Bliskiego Wschodu w Polsce, a także opisanie wzajemnych relacji pomiędzy cudzoziemcami z tych regionów. Analiza ta przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat różnych ścieżek integracji i opracowania odpowiednich – adresowanych do danej grupy – działań na rzecz lepszej integracji obywateli państw trzecich z Azji i Bliskiego Wschodu. Obecnie w Polsce brakuje aktualnych badań i opracowań porównawczych, dotyczących odmiennej sytuacji migrantów pochodzących z takich krajów, jak na przykład Wietnam, Chiny, Korea Płd., Indie, Turcja, Armenia, Irak, Iran i Syria. Brakuje także badań ilustrujących podobieństwa i różnice pomiędzy ścieżkami integracji imigrantów azjatyckich o różnej religii czy historii migracyjnej.
 

Raport cząstkowy z wywiadów z liderami wybranych społeczności azjatyckich (część pierwsza) można pobrać tutaj >>>

Badanie jakościowe liderów społeczności migrantów azjatyckich. Raport cząstkowy (część druga) można pobrać tutaj >>>

Zapraszamy na pierwsze seminarium, które odbędzie się 28 marca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna. Więcej informacji na temat spotkania >>>

Grantodawca: Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa


 

Unieważnione procedury
 

Zapytanie ofertowe  - badacz
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter