Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Towards regional advocacy for cooperation in the Balkans via European best practices (2009)“TOWARDS REGIONAL ADVOCACY FOR COOPERATION IN THE BALKANS VIA EUROPEAN BEST PRACTICES”


Projekt ten realizowany jest przez Institute for Democracy and Mediation we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych.

Głównym jego celem jest wypracowanie możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy regionalnej przy wsparciu różnorodnych inicjatyw tak publicznych jak i indywidualnych. Jedną z metod będzie zaprezentowanie dobrych praktyk i doświadczeń wypływających z dotychczasowej współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, państw Skandynawii czy państw bałtyckich.

Działania projektowe:
• Organizacja seminarium przez IDM oraz zaprezentowanie zebranych danych o międzynarodowej współpracy regionalnej w Europie otrzymanych od partnerskich organizacji wraz z dyskusją (20/03/2009 – 21/03/2009).
• Wizyty w regionie przedstawicieli IDM oraz członków albańskiego parlamentu (04/04/2009 – 08/04/2009)
• Przedstawienie wyników badania będzie głównym celem konferencji oraz głównym tematem wydanej następnie publikacji. Będzie ona zawierać rekomendacje oraz dobre praktyki i zostanie rozesłana w obrębie regionu do wszystkich zainteresowanych instytucji. Policy paper, wydany w formie elektronicznej będzie zapewniał jeszcze szerszą dyseminację.

W założeniu projekt ma zaangażować parlamentarzystów z Zachodnich Bałkanów: z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Chorwacji, Kosowa, Macedonii i Czarnogóry, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów z regionu. Każdy kraj będzie reprezentowany przez trzech członków – parlamentarzystę, przedstawiciela mediów oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego angielskiej stronie >>>.

 


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter