Status:

Projekt

Podziel się

Szkoła Letnia w Genshagen dotycząca energii - sierpień 2012


Pierwsza Trilateralna Szkoła Letnia w Genshagen

Termin realizacji: 22 - 31.08.2012
Miejsce: Genshagen, Niemcy 

Profil uczestników: studenci ostatnich lat oraz doktoranci zajmujący się tematyką energii z Polski, Niemiec i Francji

Tematem Szkoły będzie zrównoważona polityka energetyczna dla Europy. Jej uczestnikami będą młodzi naukowcy (studenci ostatnich lat i doktoranci) z Polski, Niemiec i Francji,  którzy spotkają się w zamku Genshagen obok Berlina aby przez 10 dni dyskutować i analizować ten temat z różnych perspektyw.

Program szkoły letniej z jednej strony ma umożliwiać jej uczestnikom wysoki poziom naukowy, z drugiej zaś swobodną dyskusję opartą o praktyczne doświadczenia ekspertów oraz własne przemyślenia młodych ludzi. Wykłady oraz warsztaty zostaną ponadto uzupełnione o wydarzenia kulturalne oraz nieformalne spotkania z przedstawicielami biznesu, administracji państwowej i organizacji pozarządowych.

Językiem roboczym szkoły jest język angielski.

Szczegółowy program wydarzenia
Szczegóły dotyczące rekrutacji:
- termin zgłoszeń: 27.04.2012
- wyniki: 25.05.2012

- adres: kunz@stiftung-genshagen.de
- wymogi rekrutacyjne: CV z przebiegiem kariery naukowej i pozanaukowej oraz list motywacyjny opisujący, dlaczego chcieliby Państwo wziąć udział w szkole letniej i czym mogliby Państwo ją wzbogacić.

Podejście choćby do energii atomowej w Polsce, Niemczech i Francji wyraźnie pokazuje, że wewnątrz Trójkąta Weimarskiego występują bardzo różne stanowiska wobec zagadnień z dziedziny polityki energetycznej i klimatycznej. Można to również dostrzec w stosunku tych krajów do Rosji jako źródła energii dla Europy Zachodniej. Zwłaszcza w tym obszarze widać jednak, że rozwiązywanie problemów nie może zachodzić jedynie na płaszczyźnie narodowej, lecz Europa musi mówić jednym głosem. Z tego powodu szczególnie istotne wydaje się przyglądanie się debatom toczonym w Polsce, Niemczech i Francji.

Organizatorzy: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Genshagen oraz uniwersytet Université de Lorraine

Kontakt:
Małgorzata Fałkowska-Warska
malgorzata.falkowska@isp.org.pl

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter