Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

System zabezpieczenia społecznego wobec uelastyczniania się rynku pracyCelem projektu była analiza danych statystycznych na temat skali nietypowych form zatrudnienia w Polsce, a zwłaszcza dynamiki ich rozwoju i prognoz na najbliższą przyszłość. Istotne również było znalezienie odpowiedzi na  pytanie: jakie kierunki są dla Polski ważne przy przyjmowaniu ogólnej strategii kształtowania rynku prac, warunków pracy i szczegółowych regulacji prawnych w tym obszarze. W 2005 roku przygotowane zostały ekspertyzy problemowe  dotyczące dokonanych w Polsce zmian prawnych w zakresie prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych i ich wzajemnej zgodności / niezgodności. Na konferencji upowszechniającej wyniki badań (18 października 2005)  przedstawiono opracowaną publikację:

•    "Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?", red. Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.


Kierownik projektu: Marek Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji: listopad 2004 – wrzesień 2005
Źródło finansowania: Krajowa Izba Gospodarcza, TUiR WARTA

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter